TALLERDECREACIÓ94

TALLERDECREACIÓ94

https://www.tallerdecreacio94.cat/

Inspirant-nos en pedagogies com Montessori, Pickler, Waldorf, fem materials per estimular l'activitat creativa i sensorial de l'infant.

Avís legal i condicions de TALLERDECREACIÓ94

QUI SOM


NOM I COGNOMS / RAÓ SOCIAL: Rosa Colominas Isern


NOM COMERCIAL: tallerdecreació94


NIF/CIF/NIE: 33874722T


DOMICILI FISCAL: Passatge Àngel Guimerà 10-12, 08130, Santa Perpètua de Mogoda


DADES D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MERCANTIL:


ÚS DE LA PLATAFORMA


Aquesta botiga està dins de la plataforma Compraprop. L’establert en aquest apartat és complementari al que ja recull la mateixa en respecte a la protecció de dades, les polítiques de cookies, i la resta d’especificacions derivades de l’acompliment de la normativa establerta.


DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE O SERVEI


La descripció, el preu, els terminis d’entrega de cada producte estaran en l’aparador electrònic, juntament amb les fotos que ho puguin acompanyar.


PREPARACIÓ DE COMANDES I CANCELACIONS


La compra-venda és ferma en el moment de finalitzar la compra pel procediment de cada producte. La preparació de la comanda i l’entrega es farà en el termini establert en l’aparador electrònic. Si vol cancel.lar una comanda, contacti amb nosaltres el més aviat possible al telèfon 670519070. Només es podrà cancel·lar la comanda si encara no ha estat processada.


MANCA DE DISPONIBILITAT DEL PRODUCTE


En cas que els béns sol·licitats no estiguin disponibles, s’avisarà la persona consumidora perquè pugui recuperar les quantitats abonades en un termini màxim de 14 dies.


Si el bé o el servei contractat es pot substituir per un altre de característiques semblants sense cap augment de preu, s’informarà prèviament la persona consumidora.


FORMES DE PAGAMENT


Podrà fer el pagament de les seves comandes a través de (especificar si tenen algun cost addicional):


- Per transferència a través Bizum, etc.


DESPESES D’ENVIAMENT


Les despeses d’embalatge, manipulació i transport es determinaran en cada compra, en funció de l’àrea de repartiment seleccionada.


DESPESES DE RETORN PER DESESTIMENT


En cas de desistiment de la compra, les despeses per a retornar el producte seran les que s’estableixin en el document de desistiment.


DRET DE DESISTIMENT


El comprador/a pot exercir el seu dret de desistiment durant els 14 dies següents a la recepció de l’article o la signatura del contracte de servei.


El client no tindrà dret a desistir en els casos establerts en la vigent normativa legal, especialment, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, en els següents supòsits:


- Béns confeccionats conforme a les especificacions del client o clarament personalitzats


- Aliments o béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa


- Productes alimentosos frescos, envasats i elaborats inclosos, que ja una vegada lliurats no són aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut i higiene.


- Menjar elaborat i preparat per a portar.


Som comerç de proximitat i volem la seva satisfacció. Pot contactar amb nosaltres al telèfon 670519070 al whatsapp 34670519070, o al correu electrònic rosa@tallerdecreacio94.cat i mirarem de donar-li la millor resposta de manera ràpida.


GARANTIA LEGAL


Els productes tindran la garantia legal establerta. No es farà càrrec el venedor/a dels defectes derivats del mal ús o l’ús inapropiat dels béns, ni del desgast produït per l´ús normal del producte.


L’establiment venedor respon dels possibles defectes d'origen o de fabricació –manques de conformitat– dels productes nous durant els 2 anys posteriors a la compra o a la data de lliurament .


En el cas de productes de segona mà, podeu pactar amb la persona venedora un termini de garantia més curt, però sempre serà, com a mínim, d’1 any des de la data de lliurament.


Els defectes que apareguin durant els 6 primers mesos (tant en productes nous com de segona mà), s’entén que són d’origen, és a dir, que ja existien en el moment del lliurament, excepte que l’empresari pugui demostrar que el defecte ha estat provocat per un mal ús.


Quan un producte sigui defectuós, en primer lloc teniu dret a triar entre la reparació o la substitució per un de nou, excepte que alguna d'aquestes opcions resulti desproporcionada (és a dir, que generi al venedor unes despeses poc raonables comparades amb l'altra opció) o bé sigui impossible de complir.


La reparació dels productes en garantia ha de ser completament gratuïta i s’ha de fer en un termini raonable i sense inconvenients per al consumidor (mentre duri la reparació, se suspèn el còmput del termini de dos anys). La reparació té una garantia de 6 mesos.


En el cas de la substitució, no s’inicia un nou termini de garantia, sinó que es torna a activar el còmput del termini pendent de la garantia del producte original.


Si la reparació o la substitució no resolen el problema, podeu optar per la devolució del producte i el reton dels diners o, si el defecte no té gaire importància, quedar-vos-el amb una rebaixa del preu que vau pagar inicialment.


A partir dels 6 mesos des de la compra –i fins als 2 anys –, l’empresa pot demanar que proveu que el defecte era d’origen i que no es deu a un mal ús o, simplement, al pas del temps. En aquets cas, sovint cal fer un peritatge del producte.


En cas de manca de conformitat d’un producte, ens ho podeu comunicar al correu electrònic rosa@tallerdecreacio94.cat


L’empresa disposa del full oficial de reclamació .

ALTRES CONDICIONS

CONDICIONS DE VENDA WEB


ROSA COLOMINAS ISERN, l’administradora de la pàgina web, en endavant, tallerdecreació94, és la titular del LLOC WEB https://www.tallerdecreacio94.cat.
Degut al contingut i a la finalitat del LLOC WEB, les persones que vulguin informació dels productes d’aquest web hauran de registrar-se en el formulari de contacte, i els que vulguin realitzar una comanda, hauran de registrar-se en el formulari d’USUARIS/CLIENTS completant el formulari de REGISTRE, acceptant les condicions de venda i les condicions d’ús. Les seves dades seran incorporades en un fitxer automatitzat per a la seva protecció, en atenció al Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, del Parlament i Consell d’Europa, del 27 d’abril de 2016, article 13; l’LOPD-3/2018, de garantia dels drets digitals, de 5 de desembre; la Directiva 2011/83/UE, sobre els drets dels consumidors; l’LSSI-CE, 34/2002; i la Llei 26/1984, de defensa dels consumidors i usuaris.
En referència als drets i llibertats fonamentals dels interessats que requereixen la protecció de les seves dades personals, en particular d’aquells interessats menors de 14 anys, el Reglament General-UE-2016/679, en el seu article 6, apartat f, i l’article 7 de l’LOPD-3/2018, de garantia dels drets digitals, estableixen que aquests no puguin atorgar el seu consentiment perquè un comerç online reculli les seves dades personals. En aquests casos hauran de ser els seus representants legals (pares o tutors) els que hagin de fer-ho en nom seu, llevat que el menor tingui com a mínim 16 anys, moment en què sí seria lícit el seu consentiment.
1. INFORMACIÓ DEL CONTINGUT WEB:
El LLOC WEB: www.tallerdecreacio94.cat, del qual tallerdecreació94, n’és l’Administrador, es dedica a la venda online de joguines artesanes de fusta i fil de ganxet.
Degut a la fabricació artesanal de fusta i fil, cada joguet és únic i per motius de tonalitat del color de la fusta o del fil utilitzat en el moment, pot variar de la foto-mostra de la pàgina web.
2. PREUS DELS PRODUCTES I ENVIAMENTS:
Els preus exposats que s’indiquen al LLOC WEB inclouen l’IVA a totes les joguines, i el preu dels enviaments dependrà del pes, volum i distància, qüestió que estarà reflectida en el moment de formalitzar la compra a l’apartat el MEU CISTELL.
3. FORMALITZACIO DE COMANDES:
Formalitzada la comanda, amb l’acceptació de les condicions de venda i condicions d’ús web i la confirmació del procés de compra a l’apartat el MEU CISTELL, l’administrador del web www.tallerdecreacio94.cat, envia un correu electrònic a l’USUARI/CLIENT amb els detalls de les joguines, si es disposa d’estoc, i el sistema d’enviament.


4. FORMA DE PAGAMENT.
L’USUARI/CLIENT, pagarà en el moment de realitzar la comanda del producte.
Els Centres Educatius disposen d’un sistema especial de contractació per l’administrador del web.
El LLOC WEB compleix amb la normativa PCI-DSS, de compliment obligatori per les pàgines web que disposen de lloc d’emmagatzematge i processen informació financera sensible com la targeta de crèdit/dèbit.
L’USUARI/CLIENT haurà d’abonar l’import corresponent a la compra mitjançant TARGETA DE DÈBIT, VISA I MASTERCARD.
Per als Centres Educatius, el pagament es podrà realitzar mitjançant TRANFERÈNCIA BANCÀRIA
L'USUARI/CLIENT haurà de notificar a l'administrador de la pàgina web qualsevol càrrec indegut o fraudulent en el sistema de pagament utilitzat, mitjançant correu electrònic o per via telefònica, en el menor termini de temps possible perquè l'administrador pugui realitzar les gestions oportunes
5. LLOC DE LLIURAMENT, TERMINIS I PÈRDUES:

Segons la destinació, es poden utilitzar diverses modalitats o mètodes d'enviament. Cada modalitat i cada destinació tenen uns terminis d'enviament que s'especifiquen en el procés de confirmació de la comanda a la descripció de cada producte. El temps de lliurament habitual és de 2 a 4 dies si es disposa en estoc. Si s'ha de confeccionar, tenint en compte que són productes artesanals, el termini serà de 7 a 15 dies tots hàbils, encara que un retard en el subministrament no serà motiu de penalització.
L'administrador de la pàgina web no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament introduïda per l’USUARI/CLIENT en el formulari de comanda no s'ajusti a la realitat o hagin estat omesos.
Els terminis poden variar per raons logístiques o de força major. En casos de retards en els lliuraments, l'administrador de la pàgina web n’informarà els seus USUARIS/ CLIENTS quan en tingui coneixement.
Cada lliurament es considera efectuat a partir del moment en què es posa el producte a disposició de l'USUARI/CLIENT, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per la companyia de missatgeria o Correus.
No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en què la comanda hagi estat posada a disposició de l'USUARI/CLIENT dins el termini i no s’hagi pogut lliurar per causa imputable a l'USUARI/CLIENT.
Quan la comanda està preparada s’envia una foto per poder apreciar el color i tonalitat de la joguina confeccionada amb fil o fusta i, posteriorment quan surt de la nostra empresa, s’envia un correu electrònic a l'USUARI/CLIENT notificant que la seva comanda està sent enviada pel sistema de correus o missatgeria.5.1. DADES I LLIURAMENTS NO REALITZATS O PÈRDUES:
Si en el moment del lliurament l'USUARI/CLIENT es troba absent, el repartidor deixarà un comprovant indicant com ha de procedir per recollir la comanda. L'administrador de la pàgina web contracta, com a part del servei de lliurament, a Correus o, si ho desitja, a una empresa de missatgeria que garanteixi el lliurament.
Si passats 7 dies hàbils després de la sortida a repartiment de la comanda no s'ha concertat el lliurament, l'USUARI/CLIENT s'haurà de posar en contacte amb l'administrador de la pàgina web.
En el cas que l'USUARI/CLIENT no procedeixi així passats els dies hàbils que tenen estipulats els repartidors des de la sortida a repartiment de la comanda, aquesta serà retornada i l'USUARI/CLIENT haurà fer-se càrrec de les despeses d'enviament i retorn de la comanda, així com de les despeses de gestió associades.
Si el motiu pel qual no s'ha pogut realitzar el lliurament és la pèrdua de la comanda, tallerdecreació94, iniciarà una investigació que endarrerirà el lliurament de la comanda, circumstància que l'administrador d'aquest web solucionarà amb el client.
5.2. DILIGÈNCIA EN EL LLIURAMENT:

L'USUARI/CLIENT haurà de comprovar el bon estat de la comanda davant del repartidor que, en nom de l'administrador de la pàgina web, realitzi el lliurament del producte sol•licitat. Si, un cop revisada la comanda, l'USUARI/CLIENT detecta qualsevol incidència com indicis de què ha estat manipulada o qualsevol desperfecte causat en aquesta durant l'enviament, aquest es compromet a comunicar-ho el més aviat possible a l'administrador de la pàgina web, al telèfon: +34 670.519.070, o per correu electrònic: rosa@tallerdecreacio94.cat.
6. DEVOLUCIÓ O DESSISTIMENT:
Els productes comprats en aquesta pàgina web es podran retornar i reemborsar sempre que l'USUARI/CLIENT comuniqui a l'administrador la seva intenció de retorn del(s) producte(s) adquirit(s) en el menor temps possible. Des de la recepció del producte, i si escau la devolució del producte, el termini serà de 14 dies des del moment de la comunicació de la devolució fins a l'arribada a les instal•lacions de tallerdecreació94.
L’administrador de la pàgina web només acceptarà devolucions que compleixin amb les condicions següents:
• El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.
• L'enviament s'ha de fer usant la mateixa caixa o embolcall en el qual ha estat rebut per protegir el producte.
• En el supòsit que no es pugui fer en l'embolcall amb què es va lliurar, l'USUARI/CLIENT l’haurà de retornar en un embolcall protector perquè el producte arribi a l'administrador de la pàgina web amb les màximes garanties possibles per a la seva revisió.
• S'ha d'incloure una còpia de l'albarà de lliurament o factura emesa dins l'embolcall, on, a més, s'expliqui el motiu de la devolució.


Si el motiu de la devolució és imputable a l'administrador de la pàgina web (el producte és incorrecte o incomplet, no és el que s'havia demanat, etc.), l'import de la devolució serà reemborsat. Si el motiu és un altre, el cost de les despeses de devolució seran a càrrec de l'USUARI /CLIENT.

Per procedir amb una devolució, s'han de seguir els següents passos:

• L'USUARI/CLIENT haurà d’informar que vol retornar el producte el més aviat possible des del lliurament i en dies hàbils. La informació es pot fer per telèfon: +34 670.519.070 o al correu electrònic rosa@tallerdecreacio94.cat.
• L'administrador de la pàgina web informarà a l'USUARI/CLIENT de l’adreça a la qual ha d'enviar el producte.
• L'USUARI/CLIENT ha de tornar els productes pel mateix sistema pel qual li van ser lliurats. La devolució l’ha de pagar l'USUARI/CLIENT.
L'administrador de la pàgina web accepta i tracta les devolucions amb la protecció de les lleis locals i la Directiva de la UE.

7. REEMBORSAMENT A L’USUARI:

Únicament en el cas que el servei lliurat físicament sigui defectuós o incorrecte, l'administrador de la pàgina web reemborsarà també a l'USUARI/CLIENT les despeses corresponents.
L’administrador de la pàgina web gestionarà l’ordre de devolució seguint el mateix sistema emprat per fer el pagament. El retorn de la devolució al compte de l’USUARI/CLIENT dependrà de l’entitat emissora.
8. POLITICA DE PRIVACITAT
tallerdecreació94, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat al web amb l’objectiu de poder-los transmetre a d’altres serveis. Aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció, a l’adreça: PASSATGE ÀNGEL GUIMERÀ 12, Codi Postal: 08130 Localitat: SANTA PERPÈTUA DE MOGODA, Província: BARCELONA, Correu electrònic: rosa@tallerdecreacio94.cat, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la identitat de l’usuari.

No trobes el producte
que estàs cercant?

Política de privacitat
Utilitzem cookies

Fem servir cookies (pròpies i de tercers) amb diferents finalitats: perquè la web funcioni correctament, per mesurar l’audiència i per oferir-te continguts personalitzats.

Acceptar tot