Avís legal i condicions de Eljaaninphones

QUI SOM

NOM I COGNOMS / RAÓ SOCIAL: abdelmounim el jaanin el boti

NOM COMERCIAL: Eljaaninphones

NIF/CIF/NIE: 48236843R

DOMICILI FISCAL: Plaça Pere IV , local 5 Eljaaninphones, 08120, La Llagosta

DADES D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MERCANTIL:

ÚS DE LA PLATAFORMA

Aquesta botiga està dins de la plataforma Compraprop. L’establert en aquest apartat és complementari al que ja recull la mateixa en respecte a la protecció de dades, les polítiques de cookies, i la resta d’especificacions derivades de l’acompliment de la normativa establerta.

DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE O SERVEI

La descripció, el preu, els terminis d’entrega de cada producte estaran en l’aparador electrònic, juntament amb les fotos que ho puguin acompanyar.

PREPARACIÓ DE COMANDES I CANCELACIONS

La compra-venda és ferma en el moment de finalitzar la compra pel procediment de cada producte. La preparació de la comanda i l’entrega es farà en el termini establert en l’aparador electrònic. Si vol cancel.lar una comanda, contacti amb nosaltres el més aviat possible al telèfon 936270436. Només es podrà cancel·lar la comanda si encara no ha estat processada.

MANCA DE DISPONIBILITAT DEL PRODUCTE

En cas que els béns sol·licitats no estiguin disponibles, s’avisarà la persona consumidora perquè pugui recuperar les quantitats abonades en un termini màxim de 14 dies.

Si el bé o el servei contractat es pot substituir per un altre de característiques semblants sense cap augment de preu, s’informarà prèviament la persona consumidora.

FORMES DE PAGAMENT

Podrà fer el pagament de les seves comandes a través de (especificar si tenen algun cost addicional):

DESPESES D’ENVIAMENT

Les despeses d’embalatge, manipulació i transport es determinaran en cada compra, en funció de l’àrea de repartiment seleccionada.

DESPESES DE RETORN PER DESESTIMENT

En cas de desistiment de la compra, les despeses per a retornar el producte seran les que s’estableixin en el document de desistiment.

DRET DE DESISTIMENT

El comprador/a pot exercir el seu dret de desistiment durant els 14 dies següents a la recepció de l’article o la signatura del contracte de servei.

El client no tindrà dret a desistir en els casos establerts en la vigent normativa legal, especialment, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, en els següents supòsits:

- Béns confeccionats conforme a les especificacions del client o clarament personalitzats

- Aliments o béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa

- Productes alimentosos frescos, envasats i elaborats inclosos, que ja una vegada lliurats no són aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut i higiene.

- Menjar elaborat i preparat per a portar.

Som comerç de proximitat i volem la seva satisfacció. Pot contactar amb nosaltres al telèfon 936270436 al whatsapp +34634730393, o al correu electrònic eljaaninphones@gmail.com i mirarem de donar-li la millor resposta de manera ràpida.

GARANTIA LEGAL

Els productes tindran la garantia legal establerta. No es farà càrrec el venedor/a dels defectes derivats del mal ús o l’ús inapropiat dels béns, ni del desgast produït per l´ús normal del producte.

L’establiment venedor respon dels possibles defectes d'origen o de fabricació –manques de conformitat– dels productes nous durant els 2 anys posteriors a la compra o a la data de lliurament .

En el cas de productes de segona mà, podeu pactar amb la persona venedora un termini de garantia més curt, però sempre serà, com a mínim, d’1 any des de la data de lliurament.

Els defectes que apareguin durant els 6 primers mesos (tant en productes nous com de segona mà), s’entén que són d’origen, és a dir, que ja existien en el moment del lliurament, excepte que l’empresari pugui demostrar que el defecte ha estat provocat per un mal ús.

Quan un producte sigui defectuós, en primer lloc teniu dret a triar entre la reparació o la substitució per un de nou, excepte que alguna d'aquestes opcions resulti desproporcionada (és a dir, que generi al venedor unes despeses poc raonables comparades amb l'altra opció) o bé sigui impossible de complir.

La reparació dels productes en garantia ha de ser completament gratuïta i s’ha de fer en un termini raonable i sense inconvenients per al consumidor (mentre duri la reparació, se suspèn el còmput del termini de dos anys). La reparació té una garantia de 6 mesos.

En el cas de la substitució, no s’inicia un nou termini de garantia, sinó que es torna a activar el còmput del termini pendent de la garantia del producte original.

Si la reparació o la substitució no resolen el problema, podeu optar per la devolució del producte i el reton dels diners o, si el defecte no té gaire importància, quedar-vos-el amb una rebaixa del preu que vau pagar inicialment.

A partir dels 6 mesos des de la compra –i fins als 2 anys –, l’empresa pot demanar que proveu que el defecte era d’origen i que no es deu a un mal ús o, simplement, al pas del temps. En aquets cas, sovint cal fer un peritatge del producte.

En cas de manca de conformitat d’un producte, ens ho podeu comunicar al correu electrònic eljaaninphones@gmail.com

L’empresa disposa del full oficial de reclamació .

ALTRES CONDICIONS

Gastos de envío de 4,95 € para pedidos inferiores a 50€.
Portes Gratis para pedidos superiores a 50 € + IVA.
Todos nuestros productos nuevos electrónicos disponen de 2 años de garantía del fabricante.
Los productos de segunda mano, disponen de 1 año de garantía del propio vendedor.
Ofrecemos servicio de sustitución de los móviles mientras se envían a la garantía o a la reparación.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Devoluciones
Conforme a la legislación vigente, se puede proceder a la devolución de productos, por el motivo que sea, en un plazo de 14 días naturales desde que la mercancía es recibida por el cliente. Para ello, se deben cumplir las condiciones expuestas en esta página de condiciones. Lo podrá hacer poniéndose en contacto con nosotros a través de la sección de consultas de la web.

Condiciones De Devoluciones Para Clientes Particulares
No se aceptarán devoluciones de los siguientes productos, tal y como establece el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias:

- La prestación de servicios, una vez que el servicio haya sido completamente ejecutado, cuando la ejecución haya comenzado, con previo consentimiento expreso del consumidor y usuario y con el reconocimiento por su parte de que es consciente de que, una vez que el contrato haya sido completamente ejecutado por el empresario, habrá perdido su derecho de desistimiento.
- El suministro de bienes o la prestación de servicios cuyo precio dependa de fluctuaciones del mercado financiero que el empresario no pueda controlar y que puedan producirse durante el periodo de desistimiento.
- El suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor y usuario o claramente personalizados, como los ordenadores configurados a la carta.
- El suministro de bienes que puedan deteriorarse o caducar con rapidez.
- El suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados tras la entrega.
- El suministro de bienes que después de su entrega y teniendo en cuenta su naturaleza se hayan mezclado de forma indisociable con otros bienes.
- El suministro de grabaciones sonoras o de vídeo precintadas o de programas informáticos precintados que hayan sido desprecintados por el consumidor y usuario después de la entrega.
- El suministro de contenido digital que no se preste en un soporte material cuando la ejecución haya comenzado con el previo consentimiento expreso del consumidor y usuario con el conocimiento por su parte de que en consecuencia pierde su derecho de desistimiento.

Toda mercancía debe ser devuelta en su embalaje original con todos los accesorios que contenga, en perfecto estado y protegida, evitando pegatinas, precintos o cintas adhesivas directamente sobre la superficie o embalaje del artículo. En caso contrario LA EMPRESA se reserva el derecho de rechazar la devolución.

Una vez rellenado y enviado el formulario de devolución recibirá las instrucciones para que nos lo haga llegar a nuestras instalaciones en su correo electrónico. Deberá enviar los bienes sin ninguna demora, tiene un plazo máximo de 14 días desde recibe el pedido, para ejercer el derecho de desistimiento.

Los gastos de transporte originados por la devolución correrán a su cargo. Usted es libre de elegir y buscar la agencia que más se adapte a sus necesidades o le ofrezca la tarifa más competitiva.

Una vez recibamos la mercancía y la comprobemos que está en perfectas condiciones, se tramitará la devolución del importe. Le devolveremos el pago recibido de usted, incluido el gasto de entrega con la excepción de los gastos adicionales resultantes de la elección por su parte de una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos costosa de entrega ordinaria que ofrezcamos (a excepción de los gastos de reembolso si su forma de pago fue “Contra Reembolso”). Le realizaremos el abono en un plazo máximo de 14 días naturales desde que ejerza su derecho de desistimiento. Hasta que no hayamos recibido los bienes podremos retener el reembolso.

Para la devolución de productos con regalo o promoción será obligatorio la devolución completa (pack completo o artículo + regalo) para poder proceder al reembolso. En el caso de productos que incluyen códigos de descarga de juegos será requisito no haberlo descargado para proceder al abono completo. En el caso de que se haya descargado se descontará el importe del juego al total a reembolsar.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Aviso Legal
En cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos:

Abdelmounim El Jaanin El Boti es propietario de Eljaaninphones una empresa dedicada a la venta de Informática y Electrónica Online con NIF 48236843R y domiciliada a los efectos de la presente información en Pz Pere IV loc 5 , 08120 La Llagosta, Barcelona y es en la actualidad la encargada de la explotación, gestión y funcionamiento del sitio web www.eljaaninphones.com Otros datos de contacto que ponemos a su disposición: eljaaninphones@gmail.com

Usuarios
El acceso y/o uso de este portal atribuye la condición de USUARIO, que acepta, desde dicho acceso y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. Las citadas Condiciones serán de aplicación independientemente de las Condiciones Generales de Contratación que en su caso resulten de obligado cumplimiento.

Uso Del Portal
LA EMPRESA proporciona el acceso a multitud de productos, informaciones, servicios, programas o datos (en adelante, "los contenidos") en Internet pertenecientes a LA EMPRESA, o a terceros a los que el USUARIO puede tener acceso. El USUARIO asume la responsabilidad del uso del portal. Dicha responsabilidad se extiende al registro que fuese necesario para acceder a determinados servicios o contenidos. En dicho registro el USUARIO será responsable de aportar información veraz y lícita. Como consecuencia de este registro, al USUARIO se le puede proporcionar una contraseña de la que será responsable, comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial de la misma. El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que LA EMPRESA ofrece a través de su portal y con carácter enunciativo, pero no limitativo, a no emplearlos para:

- Incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público.
- Difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos.
- Provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de LA EMPRESA, de sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados.
- Intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y modificar o manipular sus mensajes.

LA EMPRESA se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación. En cualquier caso, LA EMPRESA no será responsable, dentro de los límites marcados por la ley, de las opiniones vertidas por los usuarios en su web a través de cualquier herramienta de participación.

Propiedad Intelectual E Industrial
Todos los signos distintivos, marcas, nombres comerciales, contenidos, estructura, diseño y forma de presentación de los elementos y cualquier otra información que aparezca en este sitio Web son propiedad de LA EMPRESA por sí o como cesionaria y están protegidos por los derechos de propiedad industrial e intelectual.

El usuario tiene prohibida la reproducción, transformación, distribución, comunicación pública y, en general cualquier otra forma de explotación de los elementos referidos en el apartado anterior sin autorización expresa de LA EMPRESA.

El usuario se abstendrá de emplear medios que puedan suprimir, alterar, eludir o manipular cualesquiera dispositivos de protección o sistemas de seguridad que puedan estar instalados y que comporten un riesgo o daño o inutilización del sitio Web y/o sus contenidos.

LA EMPRESA no se responsabiliza del posible uso inapropiado que terceros realicen de esta página Web, ni de la información que a través de ella transmitan a terceros. El uso de los contenidos que pueda hacer el usuario y las eventuales consecuencias, daños o perjuicios que pudiesen derivarse, son de la exclusiva responsabilidad del usuario. LA EMPRESA se excluye por los daños y perjuicios de toda naturaleza causados a los usuarios por el uso de enlaces (links), directorios y herramientas de búsqueda, que permiten a los usuarios acceder a sitios Web pertenecientes y/o gestionados por terceros, así como de la presencia de virus u otros códigos maliciosos en los contenidos que puedan producir cualquier tipo de daños en el sistema informático, documentos electrónicos o ficheros de los usuarios. LA EMPRESA se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales que considere oportunas derivadas de cualesquiera usos ilícitos por parte de terceros de los contenidos de su página web.

Exclusión De Garantías Y Responsabilidad
LA EMPRESA no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.

Modificaciones
LA EMPRESA se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de esta como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su portal.

Enlaces
En el caso de que en nombre del dominio se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de Internet, LA EMPRESA no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. En ningún caso LA EMPRESA asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente, la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.

Derecho De Exclusión
LA EMPRESA se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las Condiciones Generales de Uso.

Generalidades
LA EMPRESA perseguirá el incumplimiento de las condiciones, así como cualquier utilización indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho.

Modificación De Las Presentes Condiciones Y Duración
LA EMPRESA podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí aparecen.

Legislación Aplicable Y Jurisdicción
La relación entre LA EMPRESA y el USUARIO se regirá por la normativa española vigente y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y Tribunales españoles.

No trobes el producte
que estàs cercant?

Política de privacitat
Utilitzem cookies

Fem servir cookies (pròpies i de tercers) amb diferents finalitats: perquè la web funcioni correctament, per mesurar l’audiència i per oferir-te continguts personalitzats.

Acceptar tot